26 24 12 28 [email protected]

ADL – Dagtilbuddet Egedal

ADL (Almindelig Daglig Livsførelse) er et fag som alle unge på Dagtilbuddet Egedals Mestringsforløb og  STU kan vælge i deres undervisningsforløb. Her arbejder vi med praktiske færdigheder, som forbereder de unge til at kunne leve et så selvstændigt liv som muligt.

Et ADL-forløb kan indeholde følgende fag:

 • Praktisk arbejde/Pedel
 • Indkøb & madlavning
 • Transport-træning
 • Knallert kørekort

Praktisk arbejde/Pedel:

 • Vedligeholdelse af dagtilbud både indenfor og ude, praktiske opgaver såsom græsslåning, luge bede, klippe hæk, beskærer træer, lave højbede, kører på omlasningen med affald.
 • Være med til at planlægge dagens arbejde, planlægge, udføre og færdiggøre et projekt.
 • Arbejde i teams med andre unge.
 • Viden om og kendskab til de forskellige arbejdes redskaber og vedligeholdelse af disse.
 • Følge årets gang, lave forskellige opgaver ud fra hvilken årstid vi har. Der vil være ting som hører til om sommeren og andre opgaver til vinteren.
 • Samle reoler, sætte hylder op, male osv.

Indkøb & madlavning:

Der planlægges hvad der skal indkøbes til frokosten i dagtilbuddet, dette for en uge ad gangen. Derudover tilberedes der frokost til alle dem der spiser i Dagtilbuddet.

Der arbejdes med økonomi, forskel på almindelige/økologiske varer (pris, smag og udseende), hygiejne, opbevaring af fødevarer og rengøring/oprydning.

Transport-træning:

For de af vores unge som kan have gavn af transporttræning, støtter og øver vi selvtransportering i den unges nærmiljø.

Knallert kørekort:

Der trænes teori og praktisk, i lokalområdet, ift. at kunne er hverve sig et knallertkørerkort. Teori og praksis prøven bestilles og tages hos Politiet i Holbæk.

I faget ADL arbejder den unge ud 3 læringsmål: Personligt, socialt og fagligt.

Personligt:

 • Få oplevelsen af at være god til noget og kunne tage imod ros.

Socialt:

 • Hvordan er andres syn på den unge og dennes adfærd.
 • Hvordan ser den unge ud (renlighed, påklædning).

Fagligt:

 • Hvordan er den unges motivation og lyst til at lære.
Egedal Dagtilbud aps

Vallekildevej 134 4534 Hørve Telefon 26 24 12 28 [email protected] Cvr: 38995308