26 24 12 28 [email protected]

Mestringsforløb

Der arbejdes målrettet på at gøre eleven uddannelses- og/eller beskæftigelsesparat.
Dette indebærer primært at opkvalificere den unges sociale kompetencer.

I mestringsforløbet vil den unge deltage i månedlige støttende samtaler, der har fokus på at afdække og styrke motivationen for, at den unge gennemfører sit mestringsforløb.

Endvidere består mestringsforløbet af mentaliserende gruppesamtaler, hvor målsætningen er, at de deltagende unge via et tæt guidet samspil med hinanden, får en øget indsigt i sig selv, og i at se og rumme egne og andres udfordringer og ressourcer. Der tilbydes klubaften 1 gange ugentligt, hvor flere unge mødes og arbejder selvstændigt med fagligt eller kreativt materiale. Der tilbydes et praktik forløb i vores kaffe-kage og juicebar , hvor den unge får mulighed for at være med til at drive denne, med alt hvad det indebærer af at betjene kunder, lave regnskab, bage kager, købe ind, samt planlægge og udføre sociale arrangementer.

Derudover tilbydes der i mestringsforløbet musiske, fysiske og kreative aktiviteter efter behov.

I mestringsforløbet arbejdes der ud fra personlige, sociale og faglige mål på at kvalificere den unge til videre uddannelsesforløb.

 

Et mestringsforløb har 2 obligatoriske lektioner:

 • En ugentlig støttende samtale (E-samtale), der har fokus på den unges motivation til at fuldføre sit mestringsforløb.
 • Mentaliserende gruppesamtaler med fokus på at blive bedre til at formidle egne følelser og lytte til andres. Vi snakker om, hvordan vi opfatter os selv og andre, og hvordan vi taler sammen. Vi arbejder i fællesskab med at unge i gruppen bliver bedre til at se egne reaktioner i et nyt lys og fra forskellige perspektiver.

Derudover skal eleven vælge 10 lektioner indenfor følgende fag:

 • Café – Planlægning/Event
 • Spilleværksted
 • Praktisk arbejde/Pedel
 • Krea
 • Sanseintegration & Krop
 • It & Gamer
 • Natur & Udeliv
 • Musik
 • Svømning
 • ADL (Almindelig Daglig Livsførelse)
 • Nyhedsbrev
 • Foto

FORMÅL – Den unge får mulighed for at arbejde med:

 • Hvordan fremstår den unge personligt
 • Hvordan er den unges opfattelse af sig selv, herunder selvfølelse, selvopfattelse og selvtillid.
 • Hvordan er den unges kompetencer og udfordringer.
 • Hvordan den unges opfattes og opfatter omverdenen.
 • Hvordan er den unges faglige kompetencer og udfordringer.
 • Hvordan har den unges deltagelse været i undervisningsforløbet.

MÅLGRUPPE: Psykisk sårbare og psykisk syge unge fra 13-25 år. Dvs. unge med psykiatriske lidelser, såsom angst, psykotiske lidelser, herunder skizofreni og spiseforstyrrelser samt andre former for selvskade, personlighedsforstyrrelser og gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Egedal Dagtilbud aps

Vallekildevej 134 4534 Hørve Telefon 26 24 12 28 [email protected] Cvr: 38995308