26 24 12 28 [email protected]

HF

Hf – for unge med særlige behov:

Hf er for de studerende, der ønsker at tage et eller flere fag på Hf-niveau.
På Dagtilbuddet Egedal samarbejder vi med VUC-Holbæk, som leverer flex/on-line forløb til de studerende. Her har de studerende mulighed for at læse to Hf-enkeltfag hvert halvår.
VUC-Holbæk leverer undervisningsmaterialet, og Dagtilbuddet Egedal fastlægger rammer og strukturerer arbejdsplaner.

UNDERVISNING I FAGFAGLIGE FAG

INDHOLD: At tilbyde undervisning i fagfaglige fag, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs faglige niveau. Der tages udgangspunkt i Folkeskole loven. Der kan tilbydes eneundervisning eller hold undervisning.

Undervisning i fagfaglige fag har E-samtale som obligatorisk lektion.

FAG: Der tilbydes en til en undervisning i følgende fag:

  • Dansk
  • Matematik
  • Engelsk
  • Samfundsfag
  • Madlavning
  • Musik
  • Billedkunst

Undervisningen bliver tilrettelagt ud fra Fælles Mål, som er en række bindende mål for, hvad eleven skal kunne i de forskellige fag.

FORMÅL: At give den unge mulighed for at opfylde sin undervisningspligt. I et miljø hvor undervisningen bliver tilrettelagt ud fra den unges forudsætninger og behov, så den unge får mulighed for at gøre sig nye og bedre erfaringer ift. sit uddannelsesforløb.

MÅLGRUPPE: Psykisk sårbare og psykisk syge unge fra 13-25 år. Dvs. unge med psykiatriske lidelser, såsom angst, psykotiske lidelser, herunder skizofreni og spiseforstyrrelser samt andre former for selvskade, personlighedsforstyrrelser og gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

PRIS: 1 lektion af 45 minutter, samt 15 minutter forberedelse:

Ene undervisning: 600 kr. pr. lektion + forberedelse.

Hold undervisning: 400 kr. pr. lektion + forberedelse.

Egedal Dagtilbud aps

Vallekildevej 134 4534 Hørve Telefon 26 24 12 28 [email protected] Cvr: 38995308