26 24 12 28 [email protected]

Hvad er Egedal dagtilbud?

Egedal Dagtilbud er et uddannelses og mestringstilbud, der henvender sig til unge i alderen 13-25 år, som indskrives i døgnbehandling på Behandlingsstedet Egedal, og endvidere til unge, som er bosat andetsteds – hjemme hos forældrene, i selvstændig ungdomsbolig eller anden institutionel ramme.

Egedals Dagtilbud har således to funktioner, der samtænkes: 

1) Egedal Dagtilbud udbyder individuelt tilrettelagt undervisning; skoleundervisning og Folkeskolens Afgangsprøve, skræddersyede STU-forløb samt mestringsforløb med fokus på uddannelse og beskæftigelse.

2) Egedal tilbyder mestringsforløb og specialiseret miljøterapi med fokus på personlig udvikling til unge med udfordringer, som fx angst, selvskade og/eller svære psykiske lidelser, herunder psykologbehandling og familieterapi.

Alle forløb tilrettelægges, så de præcist matcher den enkelte unges behov samt nationale, regionale og kommunale lovkrav.

Udbuddet tilrettelægges i samarbejde med VUC i Holbæk og Behandlingsstedet Egedal i Vallekilde.

 

Uddannelsesforløb på Dagtilbuddet Egedals STU:

På Dagtilbuddet Egedals STU har du flere forskellige muligheder for uddannelsesforløb, både hvad angår længde og indhold. Eksempelvis har du mulighed for at komme i et Uddannelsesforberedende Mestringsforløb eller få en til en undervisning i fagfaglige fag, hvor du i en kortere periode kan afprøve om Dagtilbuddet Egedals STU er det rette tilbud for dig.

Egedal Dagtilbud aps

Vallekildevej 134 4534 Hørve Telefon 26 24 12 28 [email protected] Cvr: 38995308