26 24 12 28 [email protected]

Kaffe & Juicebar

Fra d. 1. april 2018 har flere unge i Egedal Dagtilbud været med til at etablere og drive en nu meget populær kaffe-kage & juicebar. Formålet med dette tiltag er, at tilbyde de unge muligheden for at opleve, at de kan være med til at skabe noget, der får konkret værdi for andre mennesker og at tilbyde de unge den berigende oplevelse det kan være at forpligte sig til sammen med andre at drive et sted, der er åbenlyst afhængigt af, at man vedvarende investerer sig selv i samarbejde med andre.

Dette tilbud er samtidig et udtryk for aktiv læring; at man lærer i kraft af gøremål og aktiviteter; fremfor et rent bogligt læringsforløb. Driften af kaffe- kage & juicebaren vil indebære mange forskellige faglige opgaver, der kan matches den enkelte unges særlige interesser og forudsætninger, såsom at servicere gæster, at frembringe produkter, i form af kaffe, kager og juicer, som gæsterne ønsker at nyde, styring af indkøb og lagerbeholdning, regnskab, rengøring, planlægning af sociale arrangementer, og kommunikation om disse arrangementer på sociale medier

Egedals Kaffe & Juicecafé:

De fag der tilbydes i Egedals dagtilbud, er alle tilknyttet den daglige drift af “Kaffe & Juicebaren”.

Med udgangspunkt i den daglige drift af “Kaffe & Juicebaren”, tilbyder vi en sammenhængende og meningsdannende hverdag, hvor vi inddrager de forskellig fag, som er relevante og nødvendige i arbejdet i og omkring cafeen.

Vi arbejder ud fra en helhedstænkning, hvor det arbejde man laver har betydning og værdi, i en reel arbejdsmæssig sammenhæng.

I og med at vi arbejder i den virkelige verden, og ikke ud fra en kunstig skabt undervisningssituation, giver vi eleverne mulighed for, i et trygt miljø, at gøre sig brugbare erfaringer.

 

 • Matematiske kundskaber
  Her arbejder vi med opbygning og forståelse af budgetter, overblik over indtægt og forbrug, optælling af kassebeholdning, registrering af lager, indkøb og bestillinger, samt udarbejdelse af vagtplan for caféens medarbejdere.Eleven skal deltage i udviklingen af metoder, undersøge, systematisere og begrunde matematisk og derigennem lære at anvende matematiske metoder.

  Læse enkle faglige tekster, samt anvende og forstå informationer, som indeholder matematik faglige udtryk. Arbejde individuelt og sammen med andre om praktiske og teoretiske problemstillinger og problemløsning.
  Arbejde med problemløsning i en proces, hvor andres forskellige forudsætninger og ideer inddrages.

 

 • Danskfaglige kundskaber
  Vi arbejder med generel læseforståelse i både formelt og uformelt sprog. At kunne formulere sig skriftligt og mundtligt i forskellige kontekster og interaktioner, for herigennem at fremme elevens lyst til at bruge sproget alsidigt og personligt. At arbejde med oplevelsen og forståelsen af forskellige fagtekster, sprog og kommunikation, som en kilde til udvikling af personlig såvel som kulturel identitet.

 

 • Samfundsfaglige kundskaber
  Vi arbejder med økonomi, sociale – og kulturelle forhold samt politik. At eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle ift. egen økonomi og samfundsøkonomien.At eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt såvel som globalt.At eleven kan tage stilling til og handle ift. sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger. Overordnet skal eleven opnå samfundsmæssig viden og færdigheder, så de bliver i stand til at reflektere og tage stilling til samfundet og dets udvikling. Vi arbejder med at give eleven kompetencer til aktivt at kunne deltage i et demokratisk samfund, samt at udvikle kritisk tænkning. At udvikle et værdigrundlag og derved blive i stand til at deltage kvalificeret og engageret. At opnå forståelse af hvordan mennesker kan påvirkes af, og selv påvirke samfundet, og samtidig forstå hverdagen i et samfundsmæssigt perspektiv.


I praksis:

Pr og markedsføring – etik og moral ift. opslag på Facebook

Kontakt til samarbejdspartnere for bestilling af varer, reparation af maskiner etc.

Fokus på, og undersøgelse af lokale råvarer.

Kundeklientel – hvordan vi rammer bredt i lokalbefolkningen ift. udbud af sortiment i cafeen.

Bæredygtighed og miljø.

Samarbejde med højskolen


Socialt og Personligt:

Vi støtter elevens alsidige udvikling; evnen til at samarbejde, ansvarlighed, foretagsomhed, kreativitet, initiativ, engagement, særlige talenter og respekt for forskellighed.

Vi støtter eleven i at få muligheden for at udvikle alle sider af personligheden; emotionelt, intellektuelt, fysisk, socialt, etisk, æstetisk. Demokratisk dannelse, arbejdsglæde, fordybelse, kreativitet, engagement.

Vi støtter eleven i at blive et livsdueligt menneske, som er i stand til aktivt at deltage i voksenlivet, og eventuelt få mulighed for, lyst til og mod på videre uddannelse og beskæftigelse.


I praksis:

Håndtere stressede situationer, planlægge sin tid, administrere sin “energi”/mærke sig selv. Samarbejde. At man er betydningsfuld, og at andre har brug for/regner/er afhængig af ens arbejdskraft.

Egedal Dagtilbud aps

Vallekildevej 134 4534 Hørve Telefon 26 24 12 28 [email protected] Cvr: 38995308