26 24 12 28 [email protected]

Metoder og Målsætninger

Metoder og faglig tilgang:

Egedals Dagtilbud ApS er tæt koblet til og baserer sig på Behandlingsstedet Egedals ekspertise indenfor specialiseret miljøterapeutisk behandling af unge med psykiske lidelser. Egedals miljøterapeutiske behandling er forankret i psykodynamisk tænkning med afsæt i udviklingspsykologien og åben systemteori med vægtning af objekt-relationsteorier og tilknytningsteorier. Vi arbejder med afsæt i en fælles forståelsesramme – fælles sprog, fælles forudsætning, fælles analyse og fælles metode. Midlet er at tilbyde den enkelte unge mulighed for at kunne opbygge troværdige relationer og derved skabe mulighed for den udvikling, som er målet.

Dagtilbuddet henvender sig til de unge, som indskrives i døgnbehandling på Behandlingsstedet Egedal, og endvidere til unge, som er bosat andetsteds – hjemme hos forældrene, i selvstændig ungdomsbolig eller et helt tredje sted.

Dagtilbuddet udbyder individuelt tilrettelagt skoleundervisning med henblik på Folkeskolens Afgangsprøve. Dette i et samarbejde med Kompetencecenteret i Nykøbing Sj. og VUC i Holbæk. Endvidere udbyder dagtilbuddet ”skræddersyede” STU-forløb, der præcist matcher den enkelte unges behov.

Planer for faglig udvikling:

Egedals Dagtilbud ApS er tæt koblet til og baserer sig på Behandlingsstedet Egedals ekspertise indenfor specialiseret miljøterapeutisk behandling af unge med psykiske lidelser. Der er etableret en grundstruktur i dagtilbuddet, med det mål at sikre, at der foregår specialiseret miljøterapeutisk behandling på et højt fagligt niveau. Derudover evalueres og tilpasses dagtilbuddets indhold løbende ud fra, hvilke unge vi har indskrevet, og hvilke behov og ønsker de måtte vise sig at have. Alle ansatte modtager supervision og deltager endvidere i vedvarende efteruddannelse i uddannelsesfællesskabet Sedac.

Faglige målsætninger:

Målet for Egedals Dagtilbud er at få de unge i gang med uddannelse eller beskæftigelse. Vores erfaring er, at man sagtens kan være normalt til velbegavet, selvom man er svært psykisk syg. Endvidere er det vores erfaring, at mange unge med svære psykiske vanskeligheder tidligere i deres liv har været igennem mange svære år i Folkeskolen, hvor nogle af dem er blevet udsat for massiv mobning, og lærere, der ikke har forstået at beskytte dem og at hjælpe og støtte dem til at udnytte deres ressourcer. For nogle af de unge har det medført, at de er blevet traumatiseret og/eller har udviklet en meget negativ selvforståelse, som nærmest må betegnes som en art ”fejlsocialisering”.  I Egedals Dagtilbud gives de der derfor mulighed for at gøre sig nye og bedre erfaringer, og de gives mulighed for at gennemføre et uddannelsesforløb, der er specielt tilrettelagt ud fra deres respektive særlige forudsætninger og behov.

Ligeledes er det vores erfaring, at selvom en ung ikke er motiveret eller i stand til at påbegynde en faglig uddannelse, er der alligevel mulighed for at skabe meningsfuld beskæftigelse, der på sigt kan inspirere eller føre videre til et arbejdsliv. Derfor udbyder vi også mere kreative fag som fx billedværksted, musik eller motion, krop og kost, samt sansestimulation og udelivsprojekter. Fra d. 1. april 2018 vil der også være mulighed for, at de unge, som er interesseret, kan være med til at drive en kaffe- & juicebar. Formålet med dette tiltag er at tilbyde de unge muligheden for at opleve, at de kan være med til at skabe noget reelt, der får konkret værdi for andre mennesker. Driften af kaffe- & juicebaren vil indebære mange forskellige faglige opgaver, der kan matches den enkelte unges særlige interesser og forudsætninger, såsom at servicere gæster, at frembringe de produkter, i form af kaffe, kager og juicer, som gæsterne ønsker at indtage, styring af indkøb og lagerbeholdning, planlægning af events, rengøring o.s.v.. Intentionen er, at kaffe- & juicebaren også kan blive et sted, hvor man kan lære på en mere praktisk måde enten i kombination med mere bogligt orienteret skoleundervisning eller i stedet for. Endvidere er intentionen at tilbyde de unge den berigende oplevelse, det kan være at forpligte sig til sammen med nogle andre at drive et sted, der er åbenlyst afhængigt af, at man vedvarende investerer sig selv.

Egedal Dagtilbud aps

Vallekildevej 134 4534 Hørve Telefon 26 24 12 28 [email protected] Cvr: 38995308