26 24 12 28 [email protected]

Praktik

På Dagtilbuddet Egedals STU har vi fokus på praktik. De fleste unge som starter på vores STU, oplever et det at vælge vej i livet som et pres. Dette tager vi hånd om i Egedal Dagtilbud og vi strækker os så langt som rammerne tillader i at finde det helt rigtige match og at styrke motivationen og troen hos den unge på, at et uddannelsesforløb kan gennemføres og at beskæftigelse er indenfor rækkevidde. Vi skaber i samarbejde med den unge en ramme for et praktikforløb, der giver god mulighed for at prøve sine kompetencer af og få erfaring med at indgå i et arbejdsteam. Gennem praktik bliver de unge trænet i de kommunikative og sociale kompetencer, samt i det at interagere udenfor vante rammer. Praktik fungerer således også som en brobygning til den mere selvstændige tilværelse som målgruppen udtrykker ønske om.

Individuel tilrettelæggelse af praktikforløb:
Forberedelse af praktikforløbet:
Praktik klæder de unge på til fremtiden:
Samarbejde med jobcentre:
Oversigt over Dagtilbuddet Egedals STUs praktiksamarbejdspartnere:
I praksis:
Socialt og Personligt:

Læringsmål:

Personligt:
At den unge udforsker egen motivation og arbejder med eventuelle blokeringer for læring
At den unge styrker sin bevidsthed om egne ressourcer og kompetencer

Socialt:
At den unge kan indgå i sociale sammenhænge uden at blive så angst og føle sig så forkert, at sociale aktiviteter, relationer og dermed også uddannelse og beskæftigelse undgås.
At den unge får nye og positive oplevelser med at være i et fællesskab.

Fagligt:
At den unge får afklaret kompetencer og vanskeligheder i forbindelse med beskæftigelse og uddannelse.

Egedal Dagtilbud aps

Vallekildevej 134 4534 Hørve Telefon 26 24 12 28 [email protected] Cvr: 38995308