26 24 12 28 [email protected]

STU-forløb

STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) er en treårig uddannelse for unge i alderen 16 – 25 år med særlige behov, som, af enten fysiske eller psykiske årsager, ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdoms- eller voksenuddannelse. I et STU-forløb I Egedals dagtilbud foregår undervisning i Dagtilbuddet. Praktikophold laves i vores Kaffe-kage og juice-bar, I vores keramikværksted på Behandlingsstedet Egedal, samt institutioner, skoler og virksomheder i nærområdet.

Et STU-forløb på Dagtilbuddet Egedal tilpasses den unges udfordringer, kvalifikationer, behov, modenhed og interesser og styrker den unge i at opnå sociale, faglige og personlige kompetencer. Formålet er at ruste den unge til at deltage i voksenlivet og eventuelt påbegynde en uddannelse eller komme i beskæftigelse efterfølgende. På Dagtilbuddet Egedal STU har man mulighed for at tage 10. klasses enkeltfag eller Hf-enkeltfag.

For at blive optaget på en STU skal man almindeligvis have opfyldt sin undervisningspligt, og det har man typisk efter afslutning af folkeskolen. Det er som udgangspunkt Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i bopælskommunen, som visiterer den unge til et STU-forløb. Sammen med den studerende, UU-vejlederen og eventuelt pårørende bliver der lagt en uddannelsesplan for den unges forløb.

Egedals STU:

På Dagtilbuddet Egedals STU har du flere forskellige muligheder for uddannelsesforløb, både hvad angår længde og indhold. Eksempelvis har du mulighed for at komme i et Uddannelsesforberedende Mestringsforløb eller få en-til- en undervisning i fagfaglige fag, hvor du i en kortere periode kan afprøve om Dagtilbuddet Egedals STU er det rette for dig. 

Egedal Dagtilbud aps

Vallekildevej 134 4534 Hørve Telefon 26 24 12 28 [email protected] Cvr: 38995308