26 24 12 28 [email protected]

UDDANNELSESFORBEREDENDE MESTRINGSFORLØB – 12 lektioner

INDHOLD: Der arbejdes, overordnet på, at gøre eleven uddannelsesparat. Der arbejdes ud fra personlige, sociale og faglige mål, for at kvalificere den unge til videre uddannelsesforløb.

Et mestringsforløb har 2 obligatoriske lektioner:

 • En ugentlig støttende samtale (E-samtale), der har fokus på at fastholde den unge i sit mestringsforløb.
 • Mentaliserende gruppesamtaler med fokus på at blive bedre til at formidle egne følelser og lytte til andres. Vi snakker om, hvordan vi opfatter os selv og andre, og hvordan vi taler sammen. Vi hjælper de unge i gruppen til at blive bedre til at se egne reaktioner i et andet lys.

Derudover skal eleven vælge 10 lektioner indenfor følgende fag:

 • Café – Planlægning/Event
 • Spilleværksted
 • Praktisk arbejde/Pedel
 • Krea
 • Sanseintegration & Krop
 • It & Gamer
 • Natur & Udeliv
 • Musik
 • Svømning
 • ADL (Almindelig Daglig Livsførelse)
 • Foto

FORMÅL:

 • Hvordan fremstår den unge personligt: Hvordan er den unges opfattelse af sig selv, herunder selvfølelse, selvopfattelse og selvtillid.
 • Hvordan er den unges kompetencer og udfordringer: Hvordan den unges opfattes af omverdenen og den unges indsigt i, hvordan omverdenen opfatter den unge.
 • Hvordan er den unges faglige kompetencer og udfordringer: Hvordan har den unges deltagelse været i undervisningsforløbet.

MÅLGRUPPE: Psykisk sårbare og psykisk syge unge fra 16-25 år. Dvs. unge med psykiatriske lidelser, såsom angst, psykotiske lidelser, herunder skizofreni og spiseforstyrrelser samt andre former for selvskade, personlighedsforstyrrelser og gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

PRIS: Mestringsforløb (12 lektioner af 45 minutter): 12.800 kr./mdr.

Egedal Dagtilbud aps

Vallekildevej 134 4534 Hørve Telefon 26 24 12 28 [email protected] Cvr: 38995308