26 24 12 28 [email protected]

Værdiggrundlag

Baggrunds historien

På Behandlingsstedet Egedal har vi over en årrække arbejdet på at udvikle et nyt dagtilbud for unge i begyndende mistrivsel og psykisk syge unge i alderen 13 – 25 år: Dette er blevet til Egedal Dagtilbud.

Baseret på vores mangeårige miljøterapeutiske erfaring – og på nationale og internationale forskningsresultater – arbejder vi på Egedal ud fra værdigrundlaget, at det er nødvendigt og nytter med en tidlig indsats overfor og med unge i mistrivsel. En tidlig indsats kan være med til at forebygge, at begyndende mistrivsel udvikler sig til uoverkommelige problemer, til svære psykiske lidelser og eventuel suicidal adfærd.

Behovet for at udvikle Egedal Dagtilbud bunder i vores erfaring med, at unge i vores målgruppe trives bedst, når vi samtænker behandling og uddannelse/beskæftigelse. På Behandlingsstedet Egedal er det derfor et essentielt aspekt af behandlingen af de unges psykiske vanskeligheder, at de unge også støttes i at indgå i uddannelse og beskæftigelse.

Det er vores erfaring at chancen for, på baggrund af behandlingen, at komme sig helt over sine psykiske vanskeligheder styrkes betragteligt, når man netop gives mulighed for at arbejde hen imod at blive i stand til at indgå i en hverdag med uddannelse og beskæftigelse; frem for at være på statens forsørgelse.

Hvordan arbejde vi

I dagtilbuddet tager vi udgangspunkt i elevens aktuelle livssituation, og udfærdiger og tilpasser tilbuddet i tæt samarbejde med den unge selv.

Vi skaber et forudsigeligt, rummeligt og nærværende miljø med mulighed for at vise ressourcer og vanskeligheder.

Vi forholder os til diagnoser, men er samtidig meget fokuseret på at hjælpe og støtte den enkelte unge i at skabe en mere nuanceret og helhedsorienteret selvforståelse.

Det udgør en central del af vores værdigrundlag at forstå og behandlingsmæssigt matche de indskrevne unges psykiske vanskeligheder, men samtidig også at se dem som de unge mennesker, de er, med alt hvad de rummer af kompetencer og muligheder for at udvikle sig.

Egedal Dagtilbud aps

Vallekildevej 134 4534 Hørve Telefon 26 24 12 28 [email protected] Cvr: 38995308